Perquè un envàs pugui ser considerat com un producte 100% compostable no n’hi ha prou en autoadjudicar-se aquesta condició, sinó que és necessari un certificat oficial que així ho acrediti. A Espanya, igual que en altres països de la Unió Europea, un envàs no es pot considerar compostable si no du el segell OK Compost Industrial.

El Grup Tecno fabrica i comercialitza des de fa un temps un producte 100% compostable: el paper amb parafina vegetal. L’empresa TÜV Austria acaba de certificar que el nostre paper d’alimentació Biotec elaborat amb parafines vegetals pot dur el segell OK Compost Industrial. Tecnoeuropa també comercialitza altres productes compostables, i tots compten amb el certificat oficial de TÜV Austria.

"Paper

A Europa l’empresa acreditada per emetre aquests certificats de compostabilitat és TÜV Austria. L’empresa que vol comercialitzar un producte compostable necessita un segell que ho acrediti. Ha d’enviar una mostra d’aquest producte a TÜV Austria i aquests els fan totes les proves de compostabilitat per homologar-lo, com hem hagut de fer amb el paper Biotec. Aquest producte també ha sigut reconegut amb la certificació ITENE C01 1119.

Què implica el segell OK Compost Industrial?

Els envasos o productes que duen aquesta etiqueta garanteixen que són compostables en una planta industrial –no a casa– a temperatures d’entre 55 i 60 graus. Això s’aplica a tots els seus components, tintes i additius. Així, qualsevol producte que porti el logotip OK compost Industrial vol dir que compleix amb els requisits de la Directiva Europea d’envasos i embalatges (94/62/CEE) i la norma europea sobre compostabilitat de l’embalatge (EN 13432). Perquè un producte sigui considerat com a 100% compostable ha de superar quatre proves:

  • Prova de biodegradació: descomposició química del polímer de les fibres.
  • Prova de desintegració: separació física del producte en petits fragments.
  • Prova d’ecotoxicitat: el producte compostat no pot exercir cap efecte negatiu en les plantes.
  • Prova de contingut de metalls pesants.

DESCARREGA EL CERTIFICAT OK COMPOST INDUSTRIAL